مروری بر عناوین رسمی تخصص‌های دندان‌پزشکی در ایران

طی سال‌های اخیر و با ورود تجهیزات و درمان‌های تازه به حوزه رشته‌های تخصصی دندان‌پزشکی، برخی از متخصصان دندان‌پزشکی در ایران برای معرفی خود و نشان دادن مهارت‌های علمی و علمی‌شان از عناوینی استفاده می‌کنند که در عنوان رسمی و مصوب رشته‌ تخصصی آنها وجود ندارد؛ از جمله شایع‌ترین این عناوین «زیبایی» و «ایمپلنت» است. در حقیقت، در ایران نه تخصص دندانپزشکی زیبایی داریم و نه تخصص ایمپلنت، اما از این عناوین در شبکه‌های اجتماعی و حتا کنگره‌های علمی دندان‌پزشکی به‌وفور استفاده می‌شود.

در این نوشتار نگاهی داشته‌ایم بر عناوین رسمی و مصوب تخصص‌های دندان‌پزشکی در ایران و آن‌ها را با بریتانیا و آمریکا مقایسه کرده‌ایم. انتخاب این دو کشور به‌علت پیشروبودن در این زمینه و همچنین دسترسی راحت به منابع آن بوده است. منابع مورد استفاده برای عناوین تخصص در ایران آخرین دفترچه دستیاری دندان‌پزشکی و برنامه آموزشی دوره‌های تخصصی مصوب دبیرخانه شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی بوده است.

نکته جالب در این جدول مقایسه‌ای مشابهت و تفاوت‌ها در عناوین برخی از تخصص‌های دندان‌پزشکی و عدم تعریف برخی از تخصص‌ها در هر کدام از سه کشور است.